Baigėsi septintą kartą vykusi Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“, per kurią šalies bibliotekoms padovanota daugiau kaip 55 tūkst. naujų knygų. „Knygų Kalėdos“ kvietė žmones ne tik dovanoti knygų, bet ir patiems ateiti į artimiausią, mėgstamiausią biblioteką – tą, kurią vadiname savo biblioteka.


 2017 metų „Knygų Kalėdų“ naujove tapo speciali internetinė platforma, kurioje bibliotekos ir bibliotekų padaliniai turėjo galimybę tiesiogiai pateikti labiausiai skaitytojų pageidaujamų knygų sąrašus.
 Smagu, kad prie šios akcijos prisijungė 55 Prienų miesto bei rajono gyventojai, kraštiečiai, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovai, kurie Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai ir jos padaliniams padovanojo 190 knygų.
Dėkojame aktyviausiems ir dosniausiems akcijos dalyviams: Aldonai Ruseckaitei, Simonai Vaicekauskaitei-Šalčei, Jūratei Zailskienei, Angelei Mickienei, Editai Jakimavičiūtei, Astai Gylei, Agnei ir Deividui Dargužiams, Romai Sinkevičiūtei, Danutei Olsevičienei, Jūratei Milaknienei, Ingai Barkauskienei, Birutei Kamandulienei, Algiui Bartusevičiui, Birutei Voitichovienei, Jurgitai Petkienei, Jovitai Bačkauskaitei.
Dėkojame ir tiems akcijos dalyviams, kurie nepanoro viešinti savo vardo!

Tariame nuoširdų „Ačiū“ visiems dalyvavusiems akcijoje ir parėmusiems Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąją biblioteką ir jos padalinius geromis, naujomis ir vertingomis knygomis!

Grįžti atgal