Naujienos

2016-12-01

BIBLIOTEKŲ METUS PALYDINT...


« Atgal     Atsiliepimai »

2016-tuosius metus Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskelbęs Bibliotekų metais. Valstybės ir visuomenės dėmesys bibliotekoms ne tik aktyvino pozityvią bibliotekų veiklą gerinant bendruomenių informacinį ir kultūrinį aptarnavimą, bet ir didino bibliotekininkų motyvaciją, skatino profesinę saviugdą ir savišvietą.

Palydėdami Bibliotekų metus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkai, vedini noro plėtoti tiek bendrąsias, tiek dalykines kompetencijas, plėsti akiratį, lapkričio 30 d. buvo išvykę į metodinę išvyką į Vilnių, kur aplankė Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Bibliotekos darbuotojai kolegas iš Prienų supažindino ne tik su atnaujintomis bibliotekos patalpomis, skaityklomis, fondų saugyklomis, bet ir pristatė naują modernų požiūrį į biblioteką iliustruojančias erdves pačiam plačiausiam bibliotekos lankytojų poreikių spektrui tenkinti. Pažintinės ekskursijos metu bibliotekininkams iš Prienų taip pat buvo pademonstruota, kaip įvairioms bibliotekos veikloms pritaikomos pačios naujausios informacinės ryšio technologijos, kita nauja moderni įranga.

Viešėdami Vilniuje Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkai dar aplankė Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinį ir jame veikiančią parodą, skirtą lietuvių kalbai.  Antakalnio kapinėse aplankė  poeto Justino Marcinkevičiaus, kurio vardu pavadinta Prienų biblioteka, kapą. Pagerbdami iškilų kraštietį, padėjo gėlių, uždegė žvakeles.

Lankydamiesi Vilniuje prieššventiniu laikotarpiu, Prienų bibliotekininkai negalėjo neaplankyti ir Kalėdų eglės, todėl turininga kelionė baigėsi bendra nuotrauka prie sužibusios Katedros aikštėje žaliaskarės.

 Skaityti daugiau čia

Kauno g. 2B
LT-59147 Prienai
Įm. kodas 1882 10711
Tel./faks. (8 319) 60 380
El. p. biblioteka@prienai.rvb.lt

AR DALYVAUJATE SKAITYMUOSE „VASARA SU KNYGA?

Rėmėjai