Vykdomi projektai

SU BIBLIOTEKA – VISKAS RANKA PASIEKIAMA


Šiandien nieko nenustebinsi nei mobiliuoju telefonu, nei išmaniąja televizija, nei skaitmeninių technologijų pagalba „sutrumpėjusia“ įvairiausių – rašytų, įgarsintų ar vaizdo – žinučių kelione ar kitais kažkada tik fantastikos kūriniuose aprašytais šiandieninio gyvenimo atributais. Tačiau dažnas susiduriame su tolia situacija: žinome apie išmaniuosius daiktus, e-paslaugas, bet patys jais nesinaudojame, nes nežinome, kaip naudotis ir kuo tai galėtų būti mums naudinga.

Biblioteka kiekvienam gali padėti pakeisti šią situaciją: 2015 m. įgyvendinama Lietuvos kultūros tarybos ir Prienų rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Inovatyvi elektroninių paslaugų sklaida Prienų rajone“ jau įsigijo 7 naujus iPad Apple planšetinius kompiuterius, įsigys skaitmeninį reklaminį stendą. Naudojant jau turimą viešos prieigos bei mokymų klasės įrangą bei naujai įgytus planšetinius kompiuterius ir skaitmeninį reklaminį stendą, organizuojamos Elektroninių paslaugų ir inovacijų dienos. Jų metu rengiami mokymai, edukaciniai užsiėmimai ir konsultacijos diferencijuotai tam tikroms tikslinėms grupėms – vaikams ir jaunimui, suaugusiems įvairaus amžiaus lankytojams, neįgaliesiems, sudarant jiems galimybę nesunkiai pasiekti renginio vietą, nes mokymai vyksta ne tik Prienuose, bet ir kitose rajono bibliotekose.

Idėja plėtoti elektronines paslaugas bei aktyviau vykdyti informacijos apie jas sklaidą gimė išanalizavus Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos devyniose Prienų rajono savivaldybės kaimiškose seniūnijose 2014 m. rugsėjo mėn. atlikto kiekybinio tyrimo, taikant anketavimo metodą, duomenis. Tyrimas parodė, jog vietos gyventojai norėtų dalyvauti ugdomosiose programose ir gauti įvairias konsultacijas, susijusias su elektronine bankininkyste, elektroniniu pajamų deklaravimu, darbo paieška ir ES pagalba. Individualūs bibliotekininkų pokalbiai su skaitytojais, vykstantys ekskursijų metu ar jų aptarnavimo procese, dar kartą patvirtino, kad didžioji lankytojų dalis nesinaudoja elektroninėmis paslaugomis, nes jiems trūksta įgūdžių ir informacijos.

Prienų Justino Marcinkevičius viešojoje bibliotekoje rugsėjo 25 d. jau vyko mokymai Prienų, Jiezno, Balbieriškio bendruomenių atstovams ir bibliotekininkams, kurių metu mokymų dalyviai susipažino su planšetinių kompiuterių panaudojimo galimybėmis ir privalumais, mokėsi  naudotis programėlėmis iMovie, Pages, Keynote, iBooks, Dropbox, Send Anyw ir kt., filmuoti, fotografuoti, parsisiųsti ir skaityti elektronines knygas. Mokymus vedė Staselė Riškienė – anglų kalbos mokytoja ekspertė, „Apple“ profesinio tobulinimo konsultantė.

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

 


Prienų krašto vyturiai

 
Tai tęstinis projektas. Viešoji biblioteka nuo 2002 m. leidžia Prienų krašto moksleivių kūrybos almanachus. 2014 m. pabaigoje pasirodė tryliktoji knyga.

Etninės kultūros projektai

Tai tęstiniai projektai, kuriais siekiama užtikrinti etnokultūros sklaidą, supažindinti ir sudominti jaunuosius prieniečius savo krašto papročiais.


Literatūros sklaidos projektai

Tai tęstiniai projektai, kurių tikslas – išsaugoti bei skleisti Prienų krašto, Lietuvos literatūrinį palikimą.


Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra

Projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ vykdo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija ir partneriai: asociacija „Langas į ateitį“, Asociacija „LĮA“, UAB „S4ID“ ir Kauno technologijos universitetas. Šis projektas užtikrina informacinės visuomenės plėtrą kaimiškose vietovėse, mažina skaitmeninę atskirtį tarp miesto ir kaimo vietovių gyventojų. Projekte dalyvauja Jiezno, Pakuonio, Veiverių, Klebiškio, Skriaudžių, Šilavoto, Tartupio  Vyšniūnų bibliotekos. 
Kauno g. 2B
LT-59147 Prienai
Įm. kodas 1882 10711
Tel./faks. (8 319) 60 380
El. p. biblioteka@prienai.rvb.lt