Įgyvendinti projektai

Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse

 
Tai Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos projektas, finansuojamas pagal PHARE 2003 Socialinės–ekonominės sanglaudos programą. Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Stakliškių, Strielčių, Vėžionių bibliotekose įsteigti Viešieji interneto prieigos taškai. Juose įrengtos 3-5 kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto. Vykdant projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra" įsteigti Viešieji interneto prieigos taškai Pakuonio, Vyšniūnų, Šilavoto, Skriaudžių, Tartupio, Klebiškio bibliotekose. Įgyvendinus projektą modernizuotas  Veiverių bibliotekos VIPT. Projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ vykdė Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija ir partneriai: asociacija „Langas į ateitį“. Visos išlaidos, susijusios su kompiuterinės technikos diegimu, bei interneto paslaugų kaštai padengti iš projektui skirtų lėšų.

Videofilmo „Tėviškėje prasideda žmogus“ (Just. Marcinkevičius) kūrimas ir pristatymas

 
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Prienų krašto muziejaus fonduose, Prienų kultūros centro ir „Žiburio“ gimnazijos archyvuose sukaupta daug unikalios ir vertingos dokumentinės medžiagos (laiškų, fotografijų, vaizdo ir garso įrašų), liudijančios apie poeto Justino Marcinkevičiaus rūpinimąsi gimtojo krašto reikalais, aktyvų dalyvavimą jo politiniame ir ekonominiame gyvenime. 75-asis gimtadienis – pati tinkamiausia proga šią informaciją paskleisti, su ja supažindinti visuomenę. Šiuo tikslu buvo sukurtas videofilmas „Tėviškėje prasideda žmogus“ (Just. Marcinkevičius) ir pristatytas Prienų rajono gyventojams, Kauno apskrities kultūros ir švietimo darbuotojams.

Prof. habil. dr. K. Kriščiūnas ir doc. dr. L. Žitkus seminaro „Europos Sąjunga ir Lietuva“ metuProjekto „Matyti galima tik širdimi“ dalyviai Grūto parke


Projekto „Metų mozaika“ dalyviai Skriaudžių buities muziejuje


ir susitikime su Kalėdų seneliu

Kauno g. 2B
LT-59147 Prienai
Įm. kodas 1882 10711
Tel./faks. (8 319) 60 380
El. p. biblioteka@prienai.rvb.lt