Ataskaitos

2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys


AIŠKINAMASIS RAŠTAS


2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys


2014 m. III ketvirčio finansų ataskaitų rinkinys


2014 m. II ketvirčio finansų ataskaitų rinkinys


2014 m. I ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys


2013 metu finansinė atskaitomybė


2013 m. III ketvirčio ataskaita


2013 m. II ketvirčio ataskaita


2013 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos


Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis


Aiškinamasis raštas prie 2012 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos


2012 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2012 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų


2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys


2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno g. 2B
LT-59147 Prienai
Įm. kodas 1882 10711
Tel./faks. (8 319) 60 380
El. p. biblioteka@prienai.rvb.lt