Vienas žymiausių Lietuvos filosofų, pedagogų, kultūros tyrinėtojų.

Gimė 1908 m. sausio 27 d. Bagrėne, Ašmintos valsčiuje, Marijampolės apskrityje (dabar – Prienų rajonas).  Mokėsi pradžios mokykloje Juodaraistyje, Prienų gimnazijoje, Vilkaviškio kunigų seminarijoje.
1928–1932 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietuvių ir vokiečių kalbas, filosofiją ir pedagogiką. 1944 m. pasitraukė į Vakarų Europą. Nuo 1949 m. gyveno Vokietijoje, dėstė Fribūro, Miunsterio universitetuose. Žinomi veikalai: „Asmuo ir istorija“, „Jobo drama“, „Didieji dabarties klausimai“, „Filosofijos kilmė ir prasmė“, „Kaino prisikėlimas“, „Kultūra ir žmogus“, „Kultūros filosofijos įvadas“, „Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra“, „Pirminės kultūros pagrindai“, „Prometėjizmo persvara dabarties kultūroje“ ir kt.
Mirė 1987 m. Miunsteryje, palaidotas Bredbesdorfo kaimelio kapinaitėse.

Skaityti daugiau