Poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros istorikas ir kritikas, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys.
Gimė 1893 m. sausio 6 d. Pilotiškių k., Prienų r. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigė Seinų kunigų seminariją, Šveicarijoje studijavo filosofiją, literatūrą. 1923–1929 m. Lietuvos universitete dėstė lietuvių literatūrą, 1933–1937 m. – Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, 1940–1954 m. Vilniaus universiteto profesorius. Trylikoje Raštų tomų – dramos, eilėraščių rinkiniai „Tarp dviejų aušrų“, „Keliai ir kryžkeliai“, „Būties valanda“, „Langas“, „Ištikimybė“, literatūros kritikos straipsniai. Romanas „Altorių šešėly“ – pirmasis psichologinis-intelektualinis romanas lietuvių literatūroje. 1935 m. apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu. Pelnė literatūrines premijas už poeziją. Mirė 1967 m. birželio 7 d. Kačerginėje. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse. 1971 m. poeto tėviškėje įkurtas muziejus.

Skaityti daugiau