Poetė, prozininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus buvusi direktorė. Gimė 1950 m. rugsėjo 27 d. Prienų rajone Ingavangio kaime. 1968 m. baigė Šilavoto vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete lietuvių kalbą.
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narė, Trečiojo amžiaus universiteto Menų fakulteto dekanė. Nuo 1999 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė, Kauno kultūros ir meno tarybos narė.
Apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medaliu, ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, įteikta Jono Aisčio, Bernardo Brazdžionio literatūrinės premijos ir kt. Daugelio knygų autorė:„Akmeninis obuolys“, 1997, „Vienišųjų vyninė“, 1998, „Angelų prieglauda, 2000, „Laikinai amžinai“, 2002, „Sidabro sodai”, 2004, „Bėk, kiele, bėk”, 2006, „Tik labas sudie”, 2008, „Marios vandens”, 2010, „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“, 2012, „Kaip žaibas“, 2014, „Žemaitės paslaptis“, 2015 ir kt.

Apdovanojimai

1997 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis už nuopelnus lietuviškajai knygai, jos populiarinimui pirmosios lietuviškosios knygos 450 metų sukakties proga.
2007 m. – Jono Aisčio premija įteikta už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk“ (2006 m.) bei už darbus, populiarinančius poeto vardą.
2009 m. – Kauno miesto mero apdovanojimas „Gerumo kristalas“.
2010 m. – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2010 m. – Kauno miesto Santakos II laipsnio Garbės ženklas.
2011 m. – Rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už romaną „Marios vandens“.
2013 m. – Bernardo Brazdžionio literatūrinė premija už knygą „Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“.
2013 m. – LR kultūros ministerijos premija už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus.
2014 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.
2015 m. – Įsimintiniausios Kauno menininkės titulas.
2016 m. – Vyriausybės kultūros ir meno premija.

2019 m. – „Už Prienų vardo garsinimą“ 2019 m. Prienų rajono savivaldybės „Dėkingumo“ nominacija – poetei, prozininkei, muziejininkei Aldonai Ruseckaitei.


Kūrybos ir kitų darbų bibliografija:
Antologija. „Gimtinės upeliai“. Prienų krašto moterų poezija: eilėraščiai. Kaunas, „Spindulys“, 1994.
„Liūdesys kaip sekmadienis“: lyrika. Kaunas, Vaidoto Oškinio leidykla, 1995.
„Akmeninis obuolys“: apysaka. Kaunas, „Aušra“, 1997.
„Vienišųjų vyninė“: novelės ir eilėraščiai. Kaunas, „Aušra“, 1998.
„Angelų prieglauda“: lyrika. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2000.
„Laikinai amžinai“: lyrika. Kaunas, „Linos pasaulis“, 2002.
„Salomėja Nėris. Archyvai“ (viena iš sudarytojų). Kaunas, MLLM, 2004.
„Sidabro sodai“: fragmentų apysaka. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2004.
„Bėk, kiele, bėk“: eilėraščiai. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2006.
„Maironio lietuvių literatūros muziejus. Istorija ir rinkiniai“ (autorė, sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2006.
„Tik labas sudie“: eilėraščiai. Kaunas, „Naujasis lankas“, 2008.
„Marios vandens“: fragmentų romanas. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
„Petras Babickas. Archyvai“ (autorė, sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2010.
„Maironis. Saulėtas vainikas“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2012.
„Jonas Mačiulis-Maironis – 150“: atvirukų komplektas (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2012.
„Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai“. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
„Maironis. Mokslas – tai didžiausia galybė“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2013.
„Maironis. Kaip nepastovi žemiškoji garbė“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2013.
„Maironis. Širdies lavinimas“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2014.
„Maironis. Skristi į idealų ir grožio sritį“ (sudarytoja). Kaunas, MLLM, 2014.
„Kaip žaibas“: romanas. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
„Verčiau (ne)užmiršti“: eilėraščiai. Kaunas, „Kauko laiptai“, 2015.
„Žemaitės paslaptis“: biografinis romanas. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.