Prozininkas, dramaturgas, eseistas, visuomenės veikėjas, Prienų miesto garbės pilietis.
Gimė 1932 m. rugsėjo 9 d. Čiudiškiuose, Prienų rajone. 1953 m. baigė Prienų vidurinę mokyklą. 1957 m. – Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Kaune. 1966–1974 m. žurnalo „Moksleivis“ vyriausiasis redaktorius. 1976–1981 m. ir 1991 m. Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1981 m. atsidėjo kūrybiniam darbui. Vytauto Bubnio kūryba labai gausi: 22 romanai, 10 apysakų, 6 apsakymų rinkiniai, rašė pjeses, publicistiką, esė. Populiariausi – „Arberonas“, „Nesėtų rugių žydėjimas“, „Po vasaros dangum“, „Balandžio plastėjime“. Kūryba išversta į daugiau kaip 20 kalbų, keli kūriniai ekranizuoti. Pelnęs daug apdovanojimų: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premiją, Baltijos Asamblėjos apdovanojimą, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir kitas literatūrines premijas.

Skaityti daugiau

Vytauto Bubnio at(si)vėrimai Prienuose