PRANEŠIMAI SPAUDAI

Projekto rėmėjai

Transliacijos organizuojamos įgyvendinant projektą „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“, iš dalies finansuojamą Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos, Prienų rajono savivaldybės lėšomis. Projekto partneriai – VšĮ Prienų ligoninė, Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba, VšĮ Rašytojų klubas, Prienų rajono savivaldybės administracija.

 

 

 
 
 

BIBLIOTEKA ... KURIA TILTUS!

Jeigu Prienų Justino Marcinkevičiau viešosios bibliotekos darbuotojų paklaustumėte, kuo šiandien jie gyvena, kiekvienas atakytų – kuriame tiltus! Taip taip, būtent – tiltus, kuriais kiekvienas rajono gyventojas galėtų įveikti atstumus nuo savo namų iki bibliotekos net ir būdamas paties atokiausio rajono kampelio gyventoju, galėtų kartu su savo draugais, pažįstamais ir nepažįstamais bendraminčiais dalyvauti kūrybos vakare ar paskaitoje Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje. Paklausite – ar tai įmanoma? Įmanoma! Ir reikia tam visai nedaug: didelio bibliotekos ir bibliotekininkų noro būti reikalingiems, geranoriško partnerių bendradarbiavimo ir modernios įrangos, kurią biblioteka, jau įsigijo vykdomo projekto „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“, iš dalies finansuojamo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto  „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, lėšomis. Įsigyta įranga – 6 kompiuteriai, 5 multimedijos projektoriai, 5 ekranai, įgarsinimo įranga bei filmavimo kamera – bus naudojama įgyvendinti bibliotekos siekį – plėtoti inovatyvias nuotolines elektronines paslaugas ir užtikrinti kultūros paslaugų prieinamumą kiekvienam rajono gyventojui. 2015–2016 m. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka surengs 11 nuotolinių kultūrinių, informacinių, edukacinių ir švietėjiškų renginių transliacijų  į Balbieriškio, Jiezno, Pakuonio, Stakliškių, Veiverių bibliotekas, į kurias susirinkę kaimiškųjų vietovių gyventojai jaukioje bibliotekos aplinkoje galės stebėti VšĮ Prienų ligoninės specialistų skaitomas paskaitas  „Kaip išsaugoti sveiką širdį“, „Kaip padėti savo stuburui“,  „Praktiškoji ir populiarioji psichologija“, „Skydliaukė. Mitai ir tikrovė“, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų paskaitų ciklą „Sėkmingo gyvenimo formulė“, VšĮ Rašytojų klubo surengtus susitikimus su poetu Rimvydu Stankevičiumi ir rašytoja Renata Šerelyte, poezijos ir muzikos vakarą, skirtą poeto P. Širvio 95-osioms gimimo metinėms, Prienų rajono savivaldybės specialistų paskaitas „Elektroninės valdžios paslaugos Prienų rajone“, „Nemokama teisinė pagalba gyventojams“.

Prienų Justino Marcinkevičius viešoji biblioteka kartu su partneriais – Prienų rajone veikiančiomis  bendruomenėmis,  Prienų rajono savivaldybės administracija, VšĮ „Prienų ligoninė“, Prienų pedagogine psichologine tarnyba, VšĮ „Rašytojų klubas“ – kviečia visus rajono gyventojus įsitraukti į projekto veiklas, būti aktyviais projekto renginių dalyviais, kad  sparčiai ne tik į bibliotekos, bet ir kiekvieno iš mūsų gyvenimą besiveržiančios technologijos taptų instrumentu sukurti tiltus žmonių bendravimui, bendruomenių partnerystei, kiekvieno dalyvavimui kultūroje, net ir tada, kai šalia yra tik kompiuteris, multimedijos projektorius ir biblioteka...

 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

 

 

 

 

 
 
 

 


Bibliotekininkų mokymai

ugsėjį mokslo metai prasidėjo ne tik mokiniams, bet ir rajono bibliotekininkams. Rugsėjo 2,  3 ir 15, 22 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko mokymai „Nuotolinės elektroninės paslaugos bibliotekoje“.

Gyvename intensyvios kaitos, spartaus technologijų skverbimosi į visas žmogaus ir visuomenės gyvenimo sritis amžiuje. Su laikmečio iššūkiais susiduria ir biblioteka – keičiasi jos vaidmuo bendruomenėje, nes kinta bibliotekos vartotojų poreikiai. Todėl bibliotekininkui šiandien labai svarbu ne tik tobulinti jau turimas bendrąsias ir dalykines kompetencija, bet ir nuolat mokytis ir įgyti naujų gebėjimų.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“, dalinai finansuojamą Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis,  organizavo 2 dienų (16 akad. val.) mokymus bibliotekininkams „Nuotolinės elektroninės paslaugos bibliotekoje“. Jų metu keturiasdešimt Viešosios bibliotekos darbuotojų tobulino savo gebėjimus atstovauti bibliotekai, reklamuoti jos veiklą bei teikti elektronines paslaugas.

Pirma mokymų dalis buvo skirta ugdyti bibliotekininkų kompetenciją pozicionuoti bibliotekos veiklą įvairioms tikslinėms auditorijomis ir kurti su jomis efektyvią komunikaciją, suteikti žinių ir įgūdžių formuojant bibliotekos viešuosius ryšius. Mokymus vedė Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė , organizacijų konsultantė įmonės įvaizdžio, viešųjų ryšių, bendravimo su žiniasklaida, lyderystės, komandos formavimo klausimais. Lektorės teigimu, „bibliotekos, kaip ir bet kurios organizacijos, gyvavimo ir klestėjimo viena iš sąlygų yra bibliotekos darbuotojo gebėjimai kvalifikuotai kurti viešuosius ryšius. Jų paskirtis – sudaryti prielaidas bibliotekos žinomumui didinti, nepriekaištingai reputacijai sukurti, vartotojams ir rėmėjams pritraukti, efektyviai apie savo sumanymus ir veiklą informuoti bei sulaukti grįžtamojo ryšio. Daug, tikslingai ir gerai dirbančiai bibliotekai kaip organizacijai ir jos darbuotojams svarbu mokėti reklamuotis, pozicionuoti, pateikti save visuomenei (tikslinėms auditorijoms), žiniasklaidai. Tai rodo, kad kinta bibliotekos darbuotojo vaidmenys. Tampa būtina priimti laikmečio iššūkius ir į juos reaguoti.“

Mokymų metu bibliotekininkai mokėsi naudoti kiek galima daugiau informacijos sklaidos kanalų, siekiant pateikti bibliotekos veiklą visuomenei, įvertinti tikslinių auditorijų poreikius ir juos tenkinti, sužinojo ir išbandė efektyviausius bibliotekos įvaizdžio/reputacijos kūrimo būdus.

Antroje mokymų dalyje bibliotekininkai tobulino dalykines kompetencijas, įgijo teorinių ir praktinių žinių, kaip teikti elektronines nuotolines paslaugas. Mokymus vedė Laura Juchnevič, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doktorantė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovė. Ji sukaupusi didelę strateginio planavimo, personalo valdymo, ryšių su visuomene, reputacijos vadybos, projektų valdymo patirtį, todėl teorines žinias apie elektronines virtualias, skaitmenines, nuotolines paslaugas bibliotekoje lektorė iliustravo konkrečiais savo darbo bei kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų pavyzdžiais.

Tiek įgytos teorinės žinios, tiek įdomios praktinės užduotys buvo labai reikalingos rengiantis vykdyti projekte numatytas veiklas – tiesiogines bibliotekos renginių transliacijas Prienų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams, kurias biblioteka pradės jau 2015 m. lapkričio mėnesį.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


PROJEKTO „INOVATYVI KOMUNIKACIJA – NAUJOS GALIMYBĖS VARTOTOJAMS“ PRISTATYMAS BENDRUOMENEI

2015-06-10

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka birželio 9 d. 14 val. iškilmingai paskelbė bendruomenei apie projekto „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“ pradžią. Į bibliotekos surengtą šventę atvyko Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičiaus, mero patarėja Jūratė Zailskienė, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, bibliotekos partneriai – Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Angelė Vasiliauskienė, VšĮ „Prienų ligoninė“ direktorė Jūratė Milaknienė, Bendruomenių asociacijos pirmininkas Vaidas Kupstas, rajone veikiančių bendruomenių atstovai, AB DNB banko Prienų skyriaus vadovė Alma Visockienė, rajono biudžetinių įstaigų vadovai, bibliotekos skaitytojai, žiniasklaidos atstovai.

Šventės svečius pasveikino Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, Savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius. Susirinkusiems koncertavo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kapela „Jieznelė“ – Ingrida Valentienė, Danguolė Smalskienė, Vincas Mockevičius, Dalia Vertinskienė, Tomas Ivanauskas, Ieva Valentaitė.

Sveikindama šventės dalyvius, bibliotekos direktorė apžvelgė būsimas projekto veiklas, naudą projekto vykdytojams, parneriams bei bendruomenėms. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka 2015–2016 m. surengs 11 nuotolinių kultūrinių, informacinių, edukacinių ir švietėjiškų renginių – transliacijų į Balbieriškio, Jiezno, Pakuonio, Stakliškių, Veiverių bibliotekas, iš jų  4 sveikatos, 2 psichologijos, 1 e. valdžios, 1 nemokamos teisinės pagalbos, 3 literatūros temomis. VšĮ Prienų ligoninės specialistai paskaitys paskaitas  „Kaip išsaugoti sveiką širdį“, „Kaip padėti savo stuburui“,  „Praktiškoji ir populiarioji psichologija“, „Skydliaukė. Mitai ir tikrovė“ . Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistė skaitys paskaitų ciklą „Sėkmingo gyvenimo formulė“. VšĮ Rašytojų klubas surengs susitikimus su poetu Rimvydu Stankevičiumi ir rašytoja Renata Šerelyte, organizuos poezijos ir muzikos vakarą, skirtą poeto P. Širvio 95-osioms gimimo metinėms. Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai paskaitys paskaitas „Elektroninės valdžios paslaugos Prienų rajone“, „Nemokama teisinė pagalba gyventojams“. Direktorės teigimu, įgyvendinant projektą, kaimo bendruomenės turės galimybę telktis bibliotekose įvairioms veikloms – tiek formuojant įpročius naudotis bibliotekos paslaugomis, tiek siekdamos ugdyti bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, gerinti socialinį ir kultūrinį bendruomenės narių gyvenimą. Pasirinkti projekto partneriai – Savivaldybės administracija, VšĮ Prienų ligoninė, Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba – turės galimybę naudotis biblioteka kaip informacijos pateikimo kanalu operatyviai informuoti gyventojus apie e.valdžios teikiamas paslaugas, skleisti informaciją sveikatinimo, populiariosios psichologijos klausimais. VšĮ Rašytojų klubas turės galimybę aukšto kultūrinio meninio lygio paslaugas teikti net ir atokiausių kaimiškų vietovių gyventojams. Tokia bibliotekos, kaip projekto vykdytojo, vartotojų ir informacijos teikėjų komunikacija užtikrins abipusę naudą: projekto partneriams tai galimybė skleisti informaciją apie juos bei apie teikiamas paslaugas, o informacijos prieinamumas ir pasiekiamumas gerins projekto tikslinės grupės – kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.

Šventės kulminacija – obelaitės sodinimas prie bibliotekos. Ją kartu su bibliotekos direktore pasodino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius ir Bendruomenių asociacijos pirmininkas Vaidas Kupstas. Renginio organizatoriai, dėkodami už malonų bendravimą ir bendradarbiavimą visiems šventės dalyviams, pasidalino savo lūkesčiais, kad ši obelaitė augs kartu su projektu, kasmet pavasarį džiugins savo žydėjimu, jos vaisiai bus saldūs ir suteiks visiems projekto dalyviams kūrybinės energijos ir įkvėpimo naujiems darbams.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

 

 

 

 

 

 

Transliacijos organizuojamos įgyvendinant projektą „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“, iš dalies finansuojamą Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos, Prienų rajono savivaldybės lėšomis. Projekto partneriai – VšĮ Prienų ligoninė, Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba, VšĮ Rašytojų klubas, Prienų rajono savivaldybės administracija.

 

 

 
 
 
 
   

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA – VIENA IŠ 32 LIETUVOS VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ, GAVUSIŲ PROJEKTO „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ IR KULTŪROS MINISTERIJOS DALINĮ FINANSAVIMĄ PROJEKTUI ĮGYVENDINTI.

2015-05-20

Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pasirašė įsakymus dėl bibliotekų projektų finansavimo, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2“ ir Kultūros ministerijos priemonę „Ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose“. Vadovaujantis šiuo įsakymu, dalinis finansavimas skirtas ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji bibliotekos projektui  Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams.

Projekto tikslas – mažinti Prienų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų socialinę, kultūrinę ir informacinę atskirtį didinant kultūros sklaidos, edukacinių, konsultavimo bei mokymų paslaugų ir informacijos prieinamumą Prienų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams – vyresnio amžiaus, mažas pajamas gaunantiems, neįgaliesiems gyventojams, socialinės rizikos šeimoms. Siekiant šio tikslo, bus plėtojama inovatyvi nuotolinė elektroninė paslauga –  pradėtos organizuoti tiesioginės renginių transliacijos. Naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis, 5 bibliotekos padaliniuose Veiveriuose, Jiezne, Stakliškėse, Pakuonyje, Balbieriškyje bus transliuojami Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vykstantys kultūriniai renginiai, paskaitos sveikatinimo, populiariosios psichologijos bei kt. klausimais, konsultacijos el. bankininkystės, mokesčių ir žemės deklaravimo, darbo paieškos klausimais. Pagrindinė projekto sprendžiama problema – kultūros sklaidos, edukacinių, konsultavimo bei mokymų paslaugų ir informacijos neprieinamumas Prienų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams.

„Šiuo projektu bus siekiama stiprinti bibliotekos ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą ir partnerystę, gerinti bibliotekos įvaizdį, mažinti kaimo vietovėse gyvenančių žmonių socialinę atskirtį. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kultūrinių, edukacinių ir švietėjiškų renginių transliacijos sudarys vienodas galimybes įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių sluoksnių bendruomenės grupėms aktyviai dalyvauti kultūriniame Prienų  rajono gyvenime, užsiimti savišvieta ir savęs tobulinimu, integruotis į visuomenę“, – teigia Daiva Čepeliauskienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė.

Projektas bus pradėtas įgyvendinti 2015 m. birželio 1 d. ir tęsis iki 2016 m. lapkričio 30 d. Jo daliniam finansavimui iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir projekto „Bibliotekos pažangai 2“ gauta 25.563 Eur.

 

 Projekto rėmėjai.


        
 

Kauno g. 2B
LT-59147 Prienai
Įm. kodas 1882 10711
Tel./faks. (8 319) 60 380
El. p. biblioteka@prienai.rvb.lt