PATVIRTINTA

Prienų Justino Marcinkevičiaus

viešosios bibliotekos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. I-17

 

Grįžti atgal