Virtuali ekskursija

Virtual tour


IŠMANUSIS KELIAS „200 KM PRIENIŠKIŲ PĖDOMIS“

SMART ROAD „FOLLOWING THE 200 KM TRAIL OF PRIENAI PEOPLE“Apie projektą

Apie projektą

About the Project

IŠMANUSIS KELIAS „200 KM PRIENIŠKIŲ PĖDOMIS“ – tai nauja paslauga Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vartotojams, inovatyviai atskleidžianti Prienų krašto kultūrinius ypatumus, didinanti informacijos apie Prienų krašto literatūros, kultūros vertybes, turinčias išliekamąją vertę, prieinamumą virtualioje erdvėje, supažindinanti su svarbiausiais Prienų rajono istorijos faktais ir įvykiais, unikaliausiais objektais, lankytinomis vietomis. Panoraminiai ir aero panoraminiai Prienų krašto objektų vaizdai sukuria buvimo pojūtį apžiūrimose Prienų miesto ir rajono įžymių žmonių gimtinių, paminklų, pastatų, gatvių, statinių, aikščių, skulptūrų ir kitų lankytinų objektų vietose.


IŠMANUSIS KELIAS „200 KM PRIENIŠKIŲ PĖDOMIS“ 2020 m. papildytas naujais lankomais objektais, pristatomas kultūrinio turizmo maršrutas „Justino Marcinkevičiaus keliu“, sukurta nauja paslauga vartotojams – edukaciniai užsiėmimai su virtualiais akiniais.


SMART ROAD „FOLLOWING THE 200 KM TRAIL OF PRIENAI PEOPLE“ – is a new service offered to the users of Justinas Marcinkevicius Prienai Public Library. In an innovative manner, it reveals cultural peculiarities of Prienai region, increases access to the online information about unfading cultural and literary values of the place, introduces the main historic facts and events of Prienai region, its unigue traveller attractions and heritage sites. Panoramic and air panoramic sights of various objects create impression of physical presence in the observed sites of the town and region – birthplaces of eminent people, monuments, buildings, streets, constructions, squares, sculptures, etc.


In 2020, A SMART ROAD “200 KM IN THE FOOTSTEPS OF PRIENISKIAI (residents of Prienai town)” was supplemented with new objects to visit, also the cultural tourism route “Follow the path of Justinas Marcinkevicius” was presented, a new service for users was created - educational workshops with virtual glasses.


Virtualūs akiniai suteiks neribotas galimybes pasinerti į spalvingą ir įspūdžių pilną virtualų Prienų krašto pasaulį, realistiškai atkurs atokiausias krašto vietoves, rašytojų tėviškes, kultūros, architektūros, archeologijos, gamtos paveldo, sakralinius objektus, muziejų ekspozicijas, jų rinkinius bei atskirus eksponatus.


IŠMANUSIS KELIAS „200 KM PRIENIŠKIŲ PĖDOMIS“ – partneris ir pagalbininkas keliautojui, mokytojui, dėstytojui, ekskursijų vadovui, esamam ar būsimam prieniečiui, kiekvienam, susidomėjusiam krašto kultūrine aplinka, pagrindas vykdyti edukacines veiklas, plėtoti verslo iniciatyvas, skatinti kultūrinį turizmą, sudaryti sąlygas riboto mobilumo (dėl pačių įvairiausių socialinių, fizinių ar finansinių priežasčių) žmonėms keliauti – kad ir virtualiai, o turistams – pasirinkti tinkamus maršrutus susipažinti su Prienų krašto praeitimi ir dabartimi.

Virtual glasses will provide unlimited opportunities to immerse yourself in the colorful and exciting virtual world of Prienai Region, will realistically recreate the most remote areas of the region, writers' homelands, cultural, architectural, archaeological, natural heritage and sacramental objects, museum expositions, their collections and individual exhibits.


SMART ROAD „FOLLOWING THE 200 KM OF PRIENAI PEOPLE“ is an efficient partner and assistant to a traveller, a teacher, a lecturer or a guide, to any dweller of Prienai town and to everyone who is interested in the cultural environment of the region. It can be applied as a basis for educational activities and promotion of trade or tourism; also used both by people with limited abilities (because of social, physical or financial reasons) for virtual trips and by tourists for planning their route preliminary.

Projekto remėjai

Project is sponsored byProjekto vykdytojas

Project is implemented by

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Justinas Marcinkevicius Prienai Public Library